Uniwersytecki Zespół
Szkół Katolickich KANAORGAN PROWADZĄCY - FUNDACJA KANA

KANA powstała na mocy Dekretu Biskupa Sosnowieckiego dr. Adama Śmigielskiego SDB z dnia 08.12.2000 roku.
Aby skutecznie realizować programy pracy z młodzieżą KANA wyremontowała budynek dawnego Zakładu Przyrodoleczniczego, położony w Sosnowcu, przy ul. Legionów 10.

KANA posiada 11-letnie doświadczenie w pracy edukacyjnej i wychowawczej z młodzieżą. Swoją działalność podejmuje w sposób profesjonalny, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i środków, adekwatnych do mentalności współczesnego młodego człowieka. KANA szczególną troską otacza młodzież z rodzin ubogich i zaniedbanych, a także dotkniętych bezrobociem, aby stworzyć jej szansę właściwego rozwoju i przeciwdziałać ewentualnym patologiom społecznym. Kieruje także swoją uwagę w stronę młodzieży niepełnosprawnej, odsuniętej nierzadko na margines życia społecznego.

Szczególny nacisk kładzie na posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, pedagogiczno-psychologicznej, a także na wyposażenie w nowoczesny sprzęt informatyczny i audiowizualny. W swoich działaniach jest otwarta na współpracę ze wszystkimi instytucjami, które zabiegają o dobro młodzieży.