Uniwersytecki Zespół
Szkół Katolickich KANA
DANE KONTAKTOWE

Sosnowiec, Legionów 10

ADRES:
Uniwersytecki Zespół Szkół Katolickich KANA
ul. Legionów 10,
41 - 200 Sosnowiec

Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Chopina 40,
43 - 600 Jaworzno

Sekretariat jest czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. 12.30 - 14.30

TELEFON:
+48 32 363 10 30

FAKS:
+48 32 363 10 31

E-MAIL:
szkola@kana.edu.pl